Guan Xi Service Area

Address:No. 14, Shangsantun, Guanxi Township, Hsinchu County, Taiwan (Next to the service counter)

Phone Number:(+886) 968-706-610

Open hour:
Mon-Thu 09:00-21:00
Fri-Sun 08:00-22:00
Holiday 08:00-22:00

Scroll to Top